De Hoof 0 ong Someren

De Hoof 0 ong 5712HB Someren

 

€349.900

Object ID :

 H101630849

Share

Added to Favorite

Favorite

Ruimte

2000

Beschrijving

Het kavel van 2000 m2 is gelegen in het bestemmingsplan “De Hoof 7” van de gemeente Someren en
betreft een Ruimte voor Ruimte kavel. Dat betekent dat er een woning gerealiseerd mag worden van maximaal 900 m3 (exclusief kelder) alsmede een bijgebouw van maximaal 150 m2.

Hoofdgebouw goothoogte maximaal 4,5 meter, nokhoogte maximaal 10 meter.

De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat
betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal
worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe
omgeving.

Het bouwkavel dient aan de voorzijde en op de
zijdelingse perceelsgrenzen worden ingepast met een haag bestaande uit streekeigen
beplanting (Beuk, Haagbeuk, Sleedoorn, Veldesdoorn, etc.) of liguster.

Woning op kaart